PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

3. Grenzeloos Venlo

Het programma Grenzeloos Venlo komt voort uit de geografische ligging en positie daarbinnen van Venlo. Denk hierbij aan de grensligging met Duitsland en de centrumpositie in de Regio Noord-Limburg. Het programma bestaat naast ondersteuning van het bestuurlijk relatiebeheer uit randvoorwaardelijke activiteiten ten dienste van opgaven binnen de andere programma’s. Hierbij gaat het om profilering en samenwerking met strategische partners om daarmee de doelstellingen en ambities van de stad, dichterbij te brengen. Het programma heeft dan ook ten doel om de doelstellingen en ambities van de stad dichterbij te brengen door profilering en samenwerking met de strategische partners. Het programma is verdeeld in drie programmalijnen:

  • Regionale Samenwerking
  • Public Affairs
  • Grensoverschrijdende samenwerking

 Bovenstaande schets bestaat uit twee personen die beide een puzzelstukje hebben waarop staat 'onze ambitie'. Hiermee wordt aangegeven dat er vanuit het programma Grenzeloos vanuit de eigen doelstellingen en ambitie het gesprek wordt aangegaan met partners om samen te werken en elkaar te versterken.

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2023

2024

2025

2026

Regionale samenwerking

Baten

21.540

2.195

1.954

1.940

Lasten

21.136

2.408

2.417

2.440

Subtotaal Regionale samenwerking

404

-213

-463

-500

Public Affairs

Baten

Lasten

240

300

Subtotaal Public Affairs

-240

-300

Relatie Duitsland versterken

Baten

Lasten

20

20

20

Subtotaal Relatie Duitsland versterken

-20

-20

-20

Totaal saldo Programma

144

-533

-483

-500

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

21.396

4,1 %

Baten

21.540

4,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31