Bijlagen

Bijlage I Totaaloverzicht meerjarenbegroting

Deze paragraaf presenteert een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma's samen over de jaren 2022 tot en met 2026. Allereerst toont de tabel de totale baten en lasten per programma exclusief verrekeningen met reserves. Aan het eind worden de totalen met de reserves verrekend, waaruit het resultaat na bestemming voortvloeit.

Programma's

2022

2023

2024

2025

2026

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

1. Gezond en actief Venlo

70.321

63.116

64.668

64.179

64.291

2. Leefbaar Venlo

45.203

55.342

46.746

46.246

45.953

3. Grenzeloos Venlo

19.709

21.157

2.195

1.917

1.940

4. Welvarend Venlo

10.933

1.317

1.449

1.451

1.449

5. Centrumstad Venlo

29.718

12.296

26.071

7.563

7.162

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

2.954

992

408

408

408

Algemene middelen

315.386

343.695

340.288

344.571

323.417

Totaal baten begroting

494.224

497.914

481.825

466.334

444.620

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

1. Gezond en actief Venlo

267.604

263.981

263.711

260.888

257.696

2. Leefbaar Venlo

92.986

107.610

98.920

99.958

96.500

3. Grenzeloos Venlo

18.985

21.396

2.723

2.437

2.440

4. Welvarend Venlo

16.622

10.110

10.308

9.289

6.958

5. Centrumstad Venlo

39.727

27.710

39.693

20.207

19.673

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

11.462

6.751

5.162

5.103

5.097

Algemene middelen

55.222

63.525

62.200

64.928

56.565

Totaal lasten begroting

502.609

501.083

482.717

462.808

444.929

Resultaat programma's (voor bestemming)

-8.384

-3.169

-892

3.526

-309

Onttrekkingen aan reserves

1. Gezond en actief Venlo

2.401

2.337

774

689

364

2. Leefbaar Venlo

6.784

9.388

8.374

9.098

2.261

3. Grenzeloos Venlo

261

383

37

4. Welvarend Venlo

1.284

1.000

1.048

48

48

5. Centrumstad Venlo

2.114

2.297

1.045

45

45

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

7.259

2.550

2.250

2.250

2.250

Algemene middelen

13.590

3.798

537

169

Totaal onttrekkingen aan reserves

33.693

21.753

14.028

12.334

4.967

Toevoegingen aan reserves

1. Gezond en actief Venlo

1.937

399

399

399

399

2. Leefbaar Venlo

15.031

8.348

5.043

6.213

331

3. Grenzeloos Venlo

5

4. Welvarend Venlo

2.783

70

70

70

70

5. Centrumstad Venlo

8.462

2.549

2.590

2.757

1.413

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

200

2.300

2.001

4.001

1

Algemene middelen

-2.874

4.843

3.028

2.421

2.445

Totaal toevoegingen aan reserves

25.539

18.508

13.135

15.861

4.658

Totaal verrekening met reserves

8.154

3.244

892

-3.526

309

Totaal resultaat Programmabegroting

-231

76

0

0

0

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal baten na bestemming

527.917

519.667

495.852

478.669

449.587

Totaal lasten na bestemming

528.148

519.592

495.852

478.669

449.587

Totaal resultaat Programmabegroting

-231

76

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31