Algemeen

ONTWIKKELINGEN FINANCIËLE POSITIE

In dit hoofdstuk wordt allereerst de financiële context op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast komen de financiële ontwikkelingen aan de orde. Vervolgens worden de ontwikkelingen kapitaallasten beschreven.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31