PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

Algemene middelen

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

68.368

13,2 %

Baten

347.493

66,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31