Bijlagen

Bijlage II Investeringen 2023-2026 inclusief kapitaallasten

Naam

E/M*

Krediet

Voorportaal

Kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

1. Gezond en actief Venlo

Basisschool De Springbeek

E

3.604

9

24

99

Herungerberg herontwikkelen

E

3.250

154

152

149

Investering systeem SHV

E

28

6

6

6

Onderzoekkrediet Blerick

E

100

7

7

7

Onderzoekkrediet stadsdeel Tegelen

E

100

7

7

7

Onderzoekkrediet Titus Brandsma

E

150

9

9

9

Project De Harlekijn

E

100

2.925

7

212

208

Project Groeneveld

E

850

60

58

57

Project Toermalijn

E

125

7

7

Software

E

100

23

22

22

Velddijk vervangende nieuwbouw

E

-71

-365

7

Voorbereidingskrediet openbare ruimte zwembad

M

100

7

7

7

Vrijval Renovatie bs De Klingerberg

E

-1.045

-15

Vrijval Renovatie bs St. Willibrordus

E

-1.459

-14

Vrijval Renovatie de Schalm

E

-1.080

-15

-76

Vrijval Renovatie Titus Brandsmabasisschool

E

-2.193

-15

-128

Totaal 1. Gezond en actief Venlo

-5.777

8.507

2.925

217

116

352

Naam

E/M*

Krediet

Voorportaal

Kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2. Leefbaar Venlo

Bomen Arcen

M

100

620

6

40

39

Boskamp Tegelen

M

1.730

7

66

99

Camera's openbare orde/ flexibele afsluiters

E

577

96

93

91

Cameratoezicht orde en handhaving 2023

E

111

25

25

24

Civiele objecten

M

740

195

638

221

26

58

86

Groenvoorziening bomen en plantsoenen

M

1.875

1.875

1.875

1.875

121

239

356

Herinrichting woonwagenlocaties

E

250

20

20

19

Impuls groenonderhoud

M

1.477

22

103

Klantgeleidingssysteem

E

-180

-41

-40

-39

-38

Openbare ruimte Antoniuslaan Blerick

M

920

11

64

Openbare verlichting

M

866

866

866

866

54

108

161

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

E

705

154

150

146

Speelvoorzieningen

E

100

100

100

100

13

26

38

Verkeersregelinstallaties

M

476

451

426

235

32

62

90

Voertuigen

E

60

616

662

615

8

149

231

Woningbouw

M

590

18

18

18

Totaal 2. Leefbaar Venlo

-180

10.577

4.723

4.567

3.913

-41

538

1.047

1.527

4. Welvarend Venlo

BV Deelnemingen GP

E

-40

-1

-1

-1

-1

Campus Zuid

E

450

14

14

14

Campusontwikkeling

E

-4.920

4.900

Gebiedsontwikkeling Venlo Noord

M

500

21

35

34

Totaal 4. Welvarend Venlo

-4.960

950

4.900

-1

33

47

46

Naam

E/M*

Krediet

Voorportaal

Kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

5. Centrumstad Venlo

Lage Loswal

M

140

10

10

9

Openbare ruimte centrum Tegelen

M

5.700

63

230

394

Openbare ruimte CP Blerick

M

250

18

17

17

Openbare ruimte HAS en omgeving

M

1.860

4

130

Renovatie stadhuis **

M

500

Verlichtingsplan Parelketting

M

500

40

39

39

Totaal 5. Centrumstad Venlo

7.090

1.860

130

300

589

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

PAW Hagerhof Oost

M

6.607

Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

6.607

Algemene middelen

Klimaat en inventaris

E

1.903

231

225

220

Totaal Algemene middelen

1.903

231

225

220

* E = Economisch nut / M = Maatschappelijk nut

** Dekking middels bestemming van jaarrekeningresultaat 2021 (afschrijving)

Naam

E/M*

Krediet

Voorportaal

Kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Totaal investeringen economisch nut

E

-10.917

12.562

3.641

5.662

715

-43

729

770

1.089

Totaal investeringen maatschappelijk nut

M

23.073

5.867

3.805

3.198

421

965

1.646

Totaal investeringen

-10.917

35.635

9.508

9.467

3.913

-43

1.150

1.735

2.735

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31