PARAGRAFEN

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat in op de kaders van de bedrijfsvoering die moeten worden doorontwikkeld om bij te dragen aan de dienstverlening richting onze burgers en de maatschappij. Het doel is om alle voor aspecten ten aanzien van bedrijfsvoering (personeel, organisatie, informatie, financiën, inkoop, juridische zaken, communicatie, administratie) binnen de gemeente Venlo de basis op orde te brengen. Dit in termen van processen, data, systemen, administraties, beheer, sturing, kennis, competenties en houding en gedrag. Daarbij wordt tevens vooruit gekeken met het doel om de bedrijfsvoering toekomstvast door te ontwikkelen conform onze visies en besturingsfilosofie.
Wij willen dat onze bedrijfsvoering staat voor een positieve servicebeleving van onze organisatie en daarmee ook bijdraagt aan de positieve uitstraling naar onze inwoners toe. Daar waar de inhoudelijke programma's de gestelde doelen richting onze samenleving nastreven zal het programma bedrijfsvoering zich ook (integraal) moeten blijven aanpassen om dit op de juiste wijze te blijven faciliteren en gezamenlijk de doelen te realiseren. De hiervoor in het programma bedrijfsvoering benodigde focus zal in deze paragraaf nader worden toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31