Bijlagen

Bijlage V Gewaarborgde geldleningen

Omschrijving onderdeel

Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening

Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2021

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2021 (Totaal 2+3-4)

1

2

3

4

5

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

415.921

396.006

15.000

29.573

381.433

Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)

NB

4.627

0

914

3.713

Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)

5.703

2.122

13

558

1.577

Bankgaranties

22

22

0

22

0

TOTAAL GENERAAL

421.646

402.777

15.013

31.067

386.723

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31